Hunton Nativo® Træfiberisolering Løsuld

Nativo Træfiberisolering Løsuld er en naturligt og effektiv isoleringsløsning til tage, vægge og gulve i alle typer af bygninger.

Derfor skal du vælge Nativo Træfiberisolering Løsuld:

  • Nativo Træfiberisolering Løsuld er naturligt
  • Indblæst træfiberisolering reducerer sammensynkning af isoleringen
  • Det forhindrer konvektion
  • Træfiberisolering Løsuld er genanvendeligt
  • Det har en fremragende varmekapacitet
  • Indlæst træfiberisolering generer ikke huden og giver ikke udslæt

Seminar om bæredygtigt byggeri. Next skolerne København:

SINTEF Produktcertifikat

Hunton Nativo Træfiberisolering Løsuld har et produktcertifikat fra SINTEF Byggforsk, der giver øget sikkerhed for, at isoleringen holder de stillede krav.

SINTEF Byggforsk Produktcertifikat Hunton Nativo Træfiberisolering Løsuld

Reducerer kondens

Der vil altid være fugtig luft til stede både i og uden for et hus. Fugt inde- og udefra vil altid forsøge at udligne sig, hvorfor der konstant foregår en fugtvandring gennem konstruktionen.

Når fugten vandrer ud eller ind, kan den kondenseres i isoleringen i din boligs vægge eller tag. For eksempel når der sker større temperatursvingninger mellem dag og nat, og når der forekommer større fugtpåvirkning (damptryk) fra yder- eller indersiden af bygningen.

Nativo Træfiberisolering har en evne til at optage, transportere og afgive fugt fra vægge og tag, der er op til ti gange større end mineralulds. Denne egenskab er vigtig, fordi temperaturerne hurtigt ændrer sig i det nordiske klima, hvilket øger risikoen for kondens.

Hunton Nativo® Træfiberisolering giver stabile og forudsigelige strukturelle egenskaber, der tåler det barske nordiske klima med store variationer i temperatur og fugtighed.

Varmelagringsevne

Høj varmelagringskapacitet giver jævnere og varmere indendørs temperaturer om vinteren, samt jævnere og køligere temperaturer indendørs i sommeren.

Nativo Træfiberisolering installeres med op til 3 gange så mange kg mineraluld pr. m2, og kræver således en minimal tilført energimængde for at opretholde og udjævne en behagelig indendørs temperatur hele året rundt.

I praksis kan denne varmelagringskapacitet sammenlignes med effekten af en masseovn, hvor varmen opbevares i stenene i timevis, efter at ilden er slukket.

Denne video viser hvor god varmelagringskapacitet isolering med træfiber har, sammenlignet med mineraluld:

Brandhæmmende

Træfiberisoleringens naturlige egenskaber, gør at den forkuller ved brand, akkurat som massivtræ.

Isoleringen er derudover også tilsat et naturligt brandhæmmende stof, som blandt andet er hovedingrediensen i brandslukningsapparater. Stoffet bestående af Nitrogen og Fosfor (ammoniumsulfat) reagerer med ilten, ved en eventuel brand og forstærker forkulningsprocessen. Nativo Træfiberisolering modstår derfor flammerne meget længe.

Træ smelter ikke, men brænder med næsten konstant hastighed. Dette gør at en eventuel brand udvikler sig forudsigeligt. Med sin lave varmeledningsevne giver træ en minimal temperaturstigning på ikke-eksponerede sider.

Spar arbejdstid og omkostninger – blæs væg, tag og gulv

Træfiberisolering har større friktion end mineraluld, hvilket reducerer evt. sammensynkning af isoleringen efter indblæsing. Når man blæser træfiberisolering ind i byggeriet, reduceres arbejdstiden markant i forhold til isolering i hånden: På et normalt parcelhus kan arbejdstiden til isolering reduceres med op til to dage.

Miljøvenligt

Når du bruger Nativo Træfiberisolering Løsuld hjælper du med at reducere emissioner af kuldioxid og andre drivhusgasser. Isoleringsproduktet produceres af bæredygtigt skovbrug og er 100% genanvendeligt.

De naturlige materialer bidrager til et sundt indeklima og kan håndteres uden at man får udslæt. Nativo Træfiberisolering Løsuld er det gode valg til miljøvenlige bygninger.

Træfiberisolering er nem at fremstille, og kræver langt mindre energi at producere end fx. mineraluld. Produktionen benytter brugt træ, der ikke er egnet til almindelige materialer og planker

Lydisolerende

Nativo Træfiberisolering Løsuld har gode egenskaber som lydisolerede materiale.

Den store andel af træfibre i kg pr. m3, kombineret med bløde fibre, betyder at isoleringen er velegnet til at absorbere og dæmpe lyd. Eftersom isoleringen blæses ind i konstruktionerne, bliver der ingen uønskede luftlommer og revner, hvilket forbedrer lyddæmpningen yderligere.

Nativo Træfiberisolering Løsuld har fremragende egenskaber som lyddæmpende materiale:

Bliver væg- og tagkonstruktionen tykkere, når man vælger træfiberisolering?

Vægge og tag bliver ikke tykkere, når man vælger træfiberisolering frem for mineraluld. Med 250 mm træfiberisolering i væggen og 300 mm i taget ligger du inden for kravet til U-værdi i overensstemmelse med de tekniske bestemmelser.

Hvilken lambdaværdi har træfiberisolering?

Nativo Træfiberisolering Løsuld har 0,038 W/mK, og har en dobbelt så høj maksimal varmelagringskapacitet, som mineraluld. Træfiber har, takket være varmelagringskapaciteten, et meget lavt varmetab, som igen medfører et mindre behov for ekstra energi om vinteren samt jævnere og køligere indendørs temperaturer om sommeren.