Naturens mest fordelagtige råstof

Et naturligt råstof er et råstof, som kommer fra planter, dyr eller havbunden. Fordelen ved naturlige råstoffer er gerne, at de er bæredygtige, bidrager til et bedre indeklima og et bedre helbred; de er tidløse og smukke, og bliver de passet på, så har de lang leve- og brugstid.

Træ er et organisk råstof med mange fordele:

Miljøvenligt

Træer og træprodukter binder kulstof. CO2* udgør hovedparten af de menneskeskabte klimagasser. Træ er det eneste byggemateriale, som binder kulstof, og når træet bruges i produktion og så eventuelt recirkuleres, forlænges bindingstiden yderligere, hvilket i betragtelig grad bidrager til at reducere kulstof-fodaftrykket.

*CO2 består af et kulstof- og to iltatomer.

Lang holdbarhed

Træets levetid afhænger af dets naturlige holdbarhed samt behandlingen af træet. Træproduktet vil kunne fungere i århundreder!

Som andre organiske råstoffer er også træ nedbrydeligt. I Norge er det svamp, som er den største årsag til reduceret levetid hos træet. En udformning af træmaterialet, som holder fugtniveauet under 20%, vil bidrage til at modvirke svampeangreb.

Stærkt

Træmaterialer er stærke og stive, men alligevel formbare, hvilket giver store arkitektoniske muligheder. Desuden er træet let i forhold til mange andre byggematerialer. Dette gør håndtering enklere og transporten økonomisk.

Alsidigt

Træ er et organisk og levende materiale, som finnes i mange arter, og hvert enkelt træ har forskelligt udseende samt forskellige egenskaber og kvaliteter.

Æstetisk

Som et klassisk materiale med store variationer appellerer træ til de fleste.

Brandhæmmende

Træets naturlige egenskaber sørger for, at for eksempel træfiberisolering forkuller ved brand og dermed beskytter konstruktionen mod flammerne. Desuden er isoleringen tilsat en naturlig brandhæmmer bestående af ammoniumpolyfosfat, som yderligere forstærker forkulningsprocessen rundt om isoleringen, når en eventuel flamme rammer.

Isolerer varme og lyd

Træfiber er en termisk masse, som fungerer som et varmebatteri, der oplades og afgiver varmen over tid. Dette giver en stabil indetemperatur: Om sommeren bliver bygningen ikke ophedet i samme grad, og om vinteren bliver den ikke så hurtigt kold. Træ absorberer og dæmper desuden lyd vældig godt.

Regulerer fugt

Træfiber opsuger og borttransporterer fugtighed i takt med omgivelserne.

God fugttransport kan forhindre fugtskader, hvilket igen modvirker svampeangreb med positive følger for indeklima og helbred.

Fornybart

Træ er særdeles godt egnet til recirkulering, hvad enten det genbruges, genvindes som nyt produkt eller bruges som bioenergi.

Hvad er en træstamme?

Fra yderst til inderst består en træstamme af:

  • bark (døde celler som beskytter træet)
  • bast (levende celler, som transporterer træets byggestoffer)
  • kambium (består af celler, som deler sig, hvorpå produktion af træmaterialet realiseres)
  • ydre splintved/indre splintved (levende celler, som transporterer vand og næringsstoffer)
  • kerneved (døde celler, som fungerer som lagringsplads for stoffer, der ikke længere er behov for)