Klima & miljø

Energiforbrug og miljøforurening er et omfattende tema.

Vores klode oversvømmes af miljøgifte og energiforbruget stiger mere og mere, hvilket i de fleste tilfælde skaber yderligere miljøforurening. Byggesektoren står for 40% af verdens totale energiforbrug, og desuden er titusinder af kunstige stoffer og kemikalier i færd med at overtage de traditionelle byggematerialer.

De kunstige stoffer kan afgive giftige gasser og støv til indeluften. Industrien, som tilvirker stofferne, forurener miljøet og forbruger meget energi. Selve slutprodukterne udgør også ofte et fremtidigt affaldsproblem. Det viser sig desuden, at holdbarheden af kunstmaterialer ofte er dårligere end fornuftige naturmaterialer. Men heller ikke alle naturmaterialer er ufarlige.

Særdeles mange af de almindeligste byggematerialer, som bruges i dag, har skadelige eller ukendte indvirkninger på omgivelser og indeklima. Astma og allergi er et stigende samfundsproblem, hvor Norge ligger i verdenstoppen i antal forekomster.

Alle kan risikere at blive berørt, men du kan selv minimere denne risiko ved at vælge dine omgivelser i den udstrækning, dette er muligt.