Træ bidrager til et bedre indeklima

Indeklimaet har stor betydning for vores helbred. Vi tilbringer mere tid indendørs end nogensinde før, og derfor er det vigtigt med et godt indeklima både hjemme, i børnehaven, på skolen og på arbejspladsen.

Hvad fører til et dårligt indeklima?

 • Fugt, som igen kan føre til fugtskader og skimmelsvamp
 • For høje eller lave temperaturer
 • Forbrændingsgasser, svævestøv og dårlig rengøring
 • Høj CO2-koncentration
 • Støj
 • Hvordan forbedrer træ indeklimaet?
 • Træ regulerer fugt og reducerer dermed også luftfugtigheden
 • Træ regulerer dermed temperaturen
 • Træ afgiver færre gasser og mindre svævestøv
 • Træ binder kulstof
 • Træ absorberer og binder lyd

Læs mere om, hvordan indemiljøet kan påvirke din sundhet.

Fugt

Bortset fra tobaksrøg er fugt og skimmelsvamp to af de mest skadelige indeklimafaktorer, da disse knyttes til astma, allergier og andre luftvejssygdomme. I fugtige indemiljøer vil mider, vira og bakterier også florere, og afgasningen øges.

Almindelige årsager til indendørs fugt er lækager, fugtighed i konstruktion og materialer samt fugtproduktion fra for eksempel vådrum, vask og rengøring. Så mange som tre ud af ti boliger har påviste fugtskader. Så snart en fugtskade opdages, skal årsagen findes og udbedres, og tørring foretages bedst ved udluftning, da varme alene kan øge risikoen for skimmelsvamp.

Indblæst træfiberisolering kan hjælpe med att reducere fugt

Træ absorberer vand i fugtige omgivelser. I træfiberisolering er dette en unik fordel, da fugtigheden forbliver i isoleringen og afgives i takt med omgivelserne. På den måde «ånder» huset, og der er ikke nødvendigt med plastic. At træ fungerer fugtregulerende giver også stabile og forudsigelige konstruktionsegenskaber, som tåler det hårde norske klima med store variationer i luftfugtighed og temperatur.

Indblæst træfiberisolering kan optage, transportere og afgive fugt i meget højere grad end andre isoleringstyper, hvilket reducerer risikoen for kondens i konstruktionen og relaterede byggeskader.

Hvor almindeligt mineraluld kan lagre cirka to procent fugtighed, kan Hunton Nativo® Træfiberisolering lagre 20 procent. Dette er fordelagtigt i tykkere vægge, hvor risikoen for kondens er større. Træfiberisolering er derfor vældig godt egnet til dem, som bygger passivhuse.

Læs mere om plus-/passivhuse.

Temperatur

Den rette temperatur indendørs er vigtig for et sundt indeklima. Ideelt set bør indetemperaturen være på mellem 20 og 22 grader. Med skiftende vejrforhold er dette ikke altid lige let at regulere.

Materialer af træ har unik varmelagringskapacitet. Træet lagrer nemlig varmen og afgiver denne i takt med omgivelserne og efter behov.

Nativo® Træfiberisolering giver jævnere temperatur

Med træfiberisolering reguleres indetemperaturen meget bedre end med andre isoleringsmaterialer. Sammenlignet med isolering af mineraluld har træfiberisolering groft sagt dobbelt så høj varmelagringskapacitet pr. kg masse. Nativo® Træfiberisolering installeres med op til tre gange så mange kg som mineraluld pr. kvadratmeter og kræver således en lille tilført energimængde for at opretholde og udjævne en behagelig temperatur indendørs året rundt.

Fordi træfiberisolering har en egen evne til at reducere luftbevægelser i isoleringen, giver den god tætning rundt om vinduer og trækonstruktion. Den indblæste isolering vil også udfylde og tætne dér, hvor anden isolering ikke når frem, hvilket giver færre kuldebroer, således at man undgår et koldt hus med træk.

Forbrændingsgasser, svævestøv og dårlig rengøring

Et menneske indånder omtrent 15 kilo luft pr. døgn. Med tanke på, at vi også opholder os mere indendørs end tidligere, er det afgørende, at indeluften er så ren som mulig.

De fleste materialer indeholder kemikalier eller tilsætningsstoffer. Disse kan afgives som gasser eller som partikler i svævestøvet sammen med svampesporer.

Støj

Et hovedproblem i dagens samfund, er den stadig stigende eksponering for støj.

Nativo® Træfiberisolering har udmærkede lyddæmpningsegenskaber. Træfiberens høje andel kilo pr. kubikmeter, kombineret med mange fibre, gør træfiberisoleringen egnet til at absorbere og dæmpe lyd. Da isoleringen desuden kan blæses ind i konstruktionen, opstår der ikke uønskede luftlommer og sprækker, således at lyddæmpningen forbedres yderligere.