Bygning af plus-/passivhuse

Passivhus-konceptet blev oprindelig udviklet af dr. Wolfgang Feist ved Passivhus-instituttet i Tyskland.

Et passivhus har et vældig lavt energibehov sammenlignet med almindelige huse. Det totale energibehov for en bolig bygget efter passivhus-standard er ca. 25% af energibehovet for en almindelig bolig. Grunden til, at det kaldes et passivhus, er, at man tager flest mulige passive tiltag i brug for at reducere energibehovet, såsom ekstra varmeisolering, ekstra god tæthed og varmegenvinding.

Passivhuse har fået stor udbredelse i Tyskland og Østrig samt efterhånden også i andre lande i Europa, eksempelvis Schweiz, Belgien, Holland og Sverige. Også i Norge er interessen for passivhuse stigende, og der er flere store og små byggeprojekter i gang, hvor der planlægges passivhuse. Byggeforskrifterne er under kontinuerlig ændring, og Passivhus-standard vil kunne blive et krav for alle boliger i løbet af få år. Dette er et ambitiøst mål fra regeringen, når det tages i betragtning, hvor få boliger branchen har erfaringen med både fra bygge- og brugsfasen.

Vores søsterselskab, Norsk Trefiberisolering, har erfaring med brug af Hunton indblæst træfiberisolering fra Bergens første passivhus bygget som enebolig allerede i 2011. Dette projekt har givet en tidlig indsigt og erfaring i passivhus- og lavenergibyggeri, da NTI (Norsk Trefiberisolering) også bistod i projekteringsfasen. Læs mere om dette projekt her, hvor du også kan downloade termograferingsrapport fra projektet.

Kriterier for passivhuse

  • Det årlige opvarmningsbehov skal ikke overstige 15 kWh/m². Det årlige effektbehov skal ikke overstige 10 kWh/m²
  • Passiv udnyttelse af sol. Dette opnås ved, at meget at vinduesarealet vender mod syd.
  • Så kompakt bygningskrop som muligt, for at reducere arealet mod det fri og dermed reducere varmetabet.
  • Superisoleret bygningskrop, med U-værdier under 0,15 W/m²K og helst ned mod 0,1 W/m²K (væg, tag, gulv).
  • Kuldebrofrie yderkonstruktioner, med kuldebroværdi under 0,01 W/mK
  • Superisolerede vinduer, med total U-værdi for vindueskonstruktion under 0,80 W/m²K.
  • En klimaskærm med minimerede luftlækager, med et lækageantal under 0,6 oms/t (ca. 4 gange bedre end det nuværende norske forskriftskrav TEK 10).
  • Balanceret ventilation med højeffektiv varmegenvinding, med virkningsgrad på mindst 80%.
  • Energieffektive hvidevarer og belysning
  • En betydelig andel af varmebehovet til varmt brugsvand og rumopvarmning dækkes ofte af kompakte varmepumpeenheder, som tager varme fra aftræksluften, jordvarme og/eller termiske solfangere.
0 replies

Skriv en kommentar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *